สิวเหมือนกัน แต่หน้าตาไม่เหมือนกัน..

สิวเหมือนกัน แต่หน้าตาไม่เหมือนกัน…

สิวอุดตัน : เล็กกว่าสิวอักเสบ มีทั้งแบบอุดตันหัวเปิดสีดำๆ เป็นสิวเสี้ยน สิวหัวขาวบนผิว หรืออุดตันหัวปิด ไม่มีอาการปวด อุดตันที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหายได้เอง ถ้าไม่ไปสัมผัสกับมันมาก เพราะไม่มีเชื้อ มีทั้งเม็ดใหญ่ เม็ดเล็ก หรือเป็นแบบสิวผด

สิวอักเสบ : ใหญ่กว่าสิวอุดตัน ลักษณะเปลี่ยนไปตามแต่ละอาการ ส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองๆ หรือที่เรียกว่าหัวหนอง สีแดงๆ ที่เรียกว่าอาการอักเสบบนผิว ส่วนแบบไตๆ ที่รู้จักกันในชื่อสิวหัวช้างมีการปวด บวม แดง

สิวเหมือนกัน แต่หน้าตาไม่เหมือนกัน…

สิวอุดตัน : เล็กกว่าสิวอักเสบ มีทั้งแบบอุดตันหัวเปิดสีดำๆ เป็นสิวเสี้ยน สิวหัวขาวบนผิว หรืออุดตันหัวปิด ไม่มีอาการปวด อุดตันที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหายได้เอง ถ้าไม่ไปสัมผัสกับมันมาก เพราะไม่มีเชื้อ มีทั้งเม็ดใหญ่ เม็ดเล็ก หรือเป็นแบบสิวผด

สิวอักเสบ : ใหญ่กว่าสิวอุดตัน ลักษณะเปลี่ยนไปตามแต่ละอาการ ส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองๆ หรือที่เรียกว่าหัวหนอง สีแดงๆ ที่เรียกว่าอาการอักเสบบนผิว ส่วนแบบไตๆ ที่รู้จักกันในชื่อสิวหัวช้างมีการปวด บวม แดง